Wanneer er een aanmelding binnenkomt wordt er intern gekeken naar de juiste match voor de cliënt. Wij vinden het van groot belang dat er een wederzijdse klik is tussen de hulpverlener en cliënt. Er wordt onder andere rekening gehouden met de volgende aspecten: