Sociality Support biedt ambulante ondersteuning vanaf 18 jaar op de leefgebieden huisvesting, financiën, dagbesteding, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en zingeving.

Let op! U heeft hiervoor een beschikking nodig vanuit de gemeente. De gemeente doet eerst onderzoek naar uw situatie en bekijkt of u in aanmerking komt voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Mocht u nog geen beschikking hebben maar denkt u in aanmerking te komen hiervoor? Dan kunt u contact met ons opnemen en zullen wij u voorzien van informatie en advies.
    Aanmelden voor of vraag over: