Sociality Support ondersteunt mensen met het omgaan van problemen en uitdagingen in het dagelijks leven. Onze missie is om hoogwaardige begeleiding te bieden die cultuursensitief is. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt. Wij zijn van mening dat cultuursensitief werken een belangrijk onderdeel is van de hulpverlening. Cultuursensitief werken gaat verder dan enkel het omgaan met religieuze achtergronden of afkomst. Onze benaderingswijze is relevant voor elk individu, ongeacht achtergrond.
Sociality Support is een organisatie waarin diversiteit wordt omarmd, waarbij wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te groeien.

Onze dienstverlening richt zich op het omgaan met uiteenlopende levensuitdagingen. Hierbij kan het gaan om het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, financiële moeilijkheden, psychosociale problemen in verschillende levensdomeinen; in de thuissituatie, werk en school. Dit doen wij vanuit interculturele ervaring en in samenwerking met andere zorgorganisaties en verschillende ketenpartners.
Sociality Support werkt integraal met de gemeenten en andere professionals in de wijk van de cliënt. Het doel hiervan is mensen met meervoudige hulpvragen goed te kunnen helpen en met elkaar te verbinden.

Hulpverlening vanuit het hart en met passie. Binnen onze hulpverlening hebben wij een positieve, inclusieve en cultuursensitieve benadering. Het uitgangspunt is gericht op zelfredzaamheid en eigen regie. Ons doel is om degene die het niet alleen redt te helpen, te ondersteunen en te activeren. Dit doen we door zoveel mogelijk samen te werken in de thuis, (school)omgeving en met het netwerk van de cliënt. De cliënt en professional werken systematisch naar groei en perspectief.

Ons streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering omvat het evalueren van feedback van zowel cliënten als medewerkers, en het bevorderen van professionele ontwikkeling. Dit leidt tot meetbare resultaten en een duurzame impact in de begeleiding.

Aan de hand van de missie en visie hanteert Sociality Support de volgende kernwaarden:

  • Eigen kracht
  • Perspectief
  • Verbinding
  • Kwaliteit