Missie en visie

Jouw kracht! Jouw mogelijkheden!

Sociality Support biedt individuele- en gezinsbegeleiding op maat aan mensen die vastlopen in de Nederlandse maatschappij.

Dit doen wij vanuit interculturele ervaring en in samenwerking met andere zorgorganisaties en ketenpartners. Sociality Support richt zich op de uitvoering van de drie sociale wetten: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Samen met de cliënt brengen wij de begeleidingsbehoefte in kaart en wordt er op een laagdrempelige manier aansluiting gezocht bij de cliënt.

Wij streven naar het vergoten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de cliënt. Hulpverlening vanuit het hart en met passie. Binnen onze hulpverlening hebben wij een positieve, inclusieve en cultuur sensitieve benadering. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt in zijn of haar kracht wordt gezet en uitgaat van zijn of haar mogelijkheden. Wij zijn vastbesloten om onze cliënten die het niet alleen redden te helpen, te ondersteunen en te activeren. Dit doen we door zo veel mogelijk samen te werken in de thuis, (school)omgeving en met het netwerk van de cliënt. Sociality Support ondersteunt mensen met het omgaan van problemen en uitdagingen in het dagelijkse leven. Hierbij kan het gaan om het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, financiële problemen en psychosociale problemen rondom werk, thuissituatie of school. Samen met de cliënt kijken wij naar waar de krachten en mogelijkheden liggen.

[plethora_teaserbox title=”” subtitle=”” image=”62″ media_ratio=”stretchy_wrapper ratio_1-1″ text_colorset=”skincolored_section” text_boxed_styling=”boxed” button_display=”0″][/plethora_teaserbox]