Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

Bespreekt u dit dan met de betrokken hulpverlener of de leidinggevende van de betrokken hulpverlener. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Klachtenreglement. 

Alles over het indienen en de behandeling van een klacht leest u in het Klachtenreglement.

Beheerst u de Nederlandse taal onvoldoende? In dat geval kunt u een beroep doen op een tolk. Uw hulpverlener helpt u bij het vinden van een geschikte tolk.