Training voor cliënten:

De trainingen worden op maat door onze trainers aan de cliënten gegeven. Deze zijn in co-creatie ontwikkeld door onze professionals. De thema’s vloeien voort uit de begeleidingsbehoeften van de cliënten. Per thema wordt een training aangeboden die van belang is voor een succesvolle integratie binnen de Nederlandse samenleving, namelijk:

  • Culturele diversiteit
  • Empowerment en Zelfredzaamheid
  • Gezondheidszorg
  • Netwerkverbreding
  • Ouder en Kind
  • Werk en Inkomen

De trainingen worden in de volgende talen aangeboden: Nederlands, Klassiek Arabisch, Tigrinya en Turks.

Training voor professionals:

Cultuursensitief werken – training.

De professionals leren de verschillende aspecten binnen diverse culturen te herkennen en hier adequaat mee om te gaan. Doel van de training is het verbeteren van de dienstverlening aan cliënten met verschillende culturele achtergronden. Tevens krijgen de professionals beter zicht op persoonlijk handelen in relatie tot die cliënten en het systeem waar zij deel van uitmaken.

Duur van de training: 2,5 uur.

Datum en kosten: in overleg.

aanmeldformulier
    Aanmelden voor of vraag over: