Ons team

Het team van Sociality Support bestaat uit professionals met verschillende expertises.

Onze zorgprofessionals hebben oog voor diversiteit en de culturele waarden van de cliënten. Daaruit wordt de kwaliteit van de communicatie en de werkrelatie tussen de zorgprofessional en cliënt verhoogt.

Directrice houda solo

Het ontstaan van de missie en visie van Sociality Support vloeien voort uit het werkverleden, proces van socialisatie en studieachtergrond van de oprichtster Houda Solo.

‘In 2017 heb ik de organisatie Sociality Support opgericht met als doel: mensen te begeleiden, ondersteunen en activeren waar nodig. Ik ben van Marokkaanse afkomst en in Nederland opgegroeid. Vanuit mijn ervaring weet ik als geen ander dat cultuur je gedrag en communicatie beïnvloedt. Ik ben van mening dat je, je als hulpverlener moet verdiepen in wie je tegenover je hebt en wat de normen en waarden zijn, van de ander. Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden en gedraagt zich daarnaar. Tijdens het werken met mensen met een andere culturele achtergrond, ben ik erachter gekomen dat inzicht krijgen in de leefwereld van de cliënt van essentieel belang is.

Tijdens mijn studie, Social Work aan de HAN University Applied Sciences, heb ik de Minor ‘Zingevingsgericht’ werken gevolgd. De Minor heeft mij nieuwe inzichten en handvatten gegeven in onder andere het cultuursensitief werken. Het is een voortdurende uitdaging voor hulpverleners om de ‘heilige huisjes’ in acht te nemen en hiermee om te gaan, omdat schending van deze diepgewortelde waarden en normen de werkrelatie met de cliënt, het gezin of de familie kan verstoren.
Tijdens mijn onderzoek naar cultuursensitief werken binnen Jeugdbescherming Gelderland, heb ik geleerd en ervaren hoe onmisbaar cultuursensitief werken is binnen de hulpverlening.’

Sociality Support is in staat om aansluiting te vinden bij de cliënt en verbinding te creëren.