Samen met de cliënt worden de begeleidingsbehoeften in kaart gebracht, er wordt op een laagdrempelige wijze aansluiting gezocht. De professional en cliënt kijken samen naar waar de krachten en mogelijkheden liggen. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt in zijn of haar kracht wordt gezet en uitgaat van zijn of haar mogelijkheden. Wij streven naar het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Afhankelijk van de hulpvraag en kwaliteiten van de cliënt bekijken we welke vorm van begeleiding passend is. Begeleiding kan worden geboden bij de cliënt thuis, buitenshuis, op school en/of bij ons op kantoor.

Wilt u zichzelf of iemand anders bij ons aanmelden? Stuur dan een e-mail met de hulpvraag naar aanmeldingen@socialitysupport.nl.

Of u vult het aanmeldformulier hieronder. 

Of u vult het aanmeldformulier hieronder:
    In de aanmelding hoeft u geen persoonlijke gegevens te vermelden. Een schets van de situatie, de hulpvraag en de woonplaats van de belanghebbende zijn voldoende.

    Nadat wij de aanmelding binnen hebben, bespreken wij de casus intern en wordt er gezocht naar een zorgprofessional die bij u past. Wij zullen u vervolgens mailen met de vervolgstappen.