Werkwijze

De cliënten van Sociality Support zijn veelal mensen met een niet-westerse achtergrond.

Sommigen van hen hebben hun moederland moeten verlaten om verschillende redenen. Wij zijn gespecialiseerd in individuele begeleiding en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen (gezinnen). Communicatie is een belangrijk onderdeel in de hulpverlening. Het spreken van de eigen taal van de cliënt wordt als hulpmiddel ingezet en er wordt aansluiting gezocht bij de specifieke begeleidingsbehoeften van de cliënt.

Vanuit de kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties investeren we in het voorkomen en tijdig signaleren van grote problemen en risico’s.

Wanneer cliënten bij ons worden aangemeld zijn zij niet in staat om zelf, of met behulp van mensen in hun omgeving, problemen te hanteren. Het verlies aan eigen kracht, het verlies van coping vaardigheden en het verlies aan zelfbeschikking zijn kernmerken die te zien zijn bij de cliënten. Hiernaast bevinden de cliënten zich in sommige gevallen in Multi-probleemsituaties, dat wil zeggen dat zij zich in diverse achterstandssituaties bevinden op emotioneel, fysiek, sociaal en materieel gebied. Hierbij hebben zij moeite om zichzelf en hun bestaan te reguleren, raken maatschappelijk achterop en raken of dreigen sociaal uitgesloten te worden. Sociality Support werkt regieversterkend door aan te sluiten bij de cliënten en diens hulpvragen. Door oplossingsgericht te werken en krachtwerk toe te passen wordt er gestreefd naar een cliënt centrale werkwijze.

[plethora_teaserbox title=”” subtitle=”” image=”60″ media_ratio=”stretchy_wrapper ratio_1-1″ text_colorset=”skincolored_section” text_boxed_styling=”boxed” button_display=”0″][/plethora_teaserbox]